ผู้อำนวยการสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ภาพของนายวิชาญ เที่ยงธรรม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายวิชาญ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เพื่อติดตามให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงาน โดยมีคณะเเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมเสนอปัญหาอุปสรรคแนวทางปรับปรุงแก้ไข