ข่าวกิจกรรม


ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นและศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวและให้บริการผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว สาธิตและแจกโดนัทจากแป้งข้าวหอมมะลิ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:12:37

อ่านต่อ...

ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566

วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่3/2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:09:25

อ่านต่อ...

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2566

พระโคเสี่ยงทาย หญ้า เหล้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-05-25 15:02:13

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการข้าว ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รวมพลครอบครัวศูนย์ข้าวชุมชนภาคอีสาน ชวนร่วม BCG Model ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินสายติวเข้ม ผอ.ศูนย์ฯภาคอีสาน

ร่วมหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:08:07

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

ร่วมขบวนแห่สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:04:14

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 21:01:04

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมตรวจประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 20:59:12

อ่านต่อ...

ทีมเจ้าหน้าที่ศมขอนแก่น ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุข้าว ร่วมจัดประชุมโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กิจกรรมย่อย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

ประชุมโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี กิจกรรมย่อย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-26 20:56:01

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมประชุมพัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ร่วมประชุมกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯจังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-04 16:06:48

อ่านต่อ...

ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี

ข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 131 ปี ผ่านระบบ zoom meeting ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-02 18:33:52

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดขอนแก่น

ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้อนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จังหวัดขอนแก่น

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-02 18:30:49

อ่านต่อ...

ศมข.ขอนแก่น ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed โดยกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า ปี 2566

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น วันที่ 2023-04-02 18:27:43

อ่านต่อ...