ศูนย์บริการชาวนา


จดหมายข่าว

ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-05-04 18:38:50    19     8 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนมีนาคม 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-04-04 16:24:25    9     5 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-03-03 09:47:16    12     9 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนมกราคม 2566

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2023-01-31 13:19:00    10     2 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-12-29 16:30:00    4     1 

โรคไหม้

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-11-20 15:08:00    18     3 

จดหมายข่าว

ประจำเดือนพฤษจิกายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-11-03 09:45:00    5     1 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-31 15:30:00    20     4 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข69 (ทับทิมชุมแพ)

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-10-05 11:02:00    18     3 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน กันยายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-09-29 10:40:00    22     2 

ข้าวเจ้าพันธุ์ กข93

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-09-12 10:58:00    104     38 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-08-30 10:28:00    12     2 

ระยะการเจริญเติบโตของข้าว

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-08-09 10:55:00    6     0 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน กรกฏาคม 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-08-04 12:21:00    55     10 

กข22

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-07-24 14:58:23    54     5 

จดหมายข่าว

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-07-05 14:45:16    40     4 

กข20

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:19:38    33     3 

กข12

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:08:29    46     2 

กข6

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 14:05:01    44     5 

ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทู สำหรับข้าว

-

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2022-06-10 13:51:35    38     6