สรุปผล (แบบ สขร.1)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564

(ตามรายละเอียด...)

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-11-18 10:13:23    176     3 

สรุปผล (สขร.1)

-

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น   2021-07-20 10:09:28    122     0