โทรศัพท์ขัดข้อง

 

ขออภัยหลายๆ เด้อค่า ผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์และโทรสารหมายเลข

043 379252, 043379253 และ 043 379254

ยังไม่สามารถใช้งานได้ อยู่ระหว่างรองบประมาณซ่อมบำรุง
โปรดใช้บริการหมายเลขมือถือ

099 780532

และผ่านช่องทางอื่นๆ
อีเมล์ : kkn_rsc@rice.mail.go.th
ส่งข้อความผ่านแฟนเพจ : https://www.facebook.com/soonkhow

ข่าวสาร