ข้าว กข22

โทรศัพท์ขัดข้อง

 โทรศัพท์และโทรสาร ใช้งานไม่ได้

043 379252, 043379253 และ 043 379254

อยู่ระหว่างรองบประมาณซ่อมบำรุง โปรดติดต่อ/ใช้บริการหมายเลข

099 7805329

และช่องทางอื่นๆ >> อีเมล์ : kkn_rsc@rice.mail.go.th
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/soonkhow